Przewodnik użytkownika

Rejestracja

Jakkolwiek możliwe jest korzystanie z aplikacji jako użytkownik nie zalogowany, to jednak dostępna funkcjonalność jest bardzo ograniczona, taki używkownik ma w zasadzie całą aplikację dostępną tylko do odczytu. W serwisie nie ma potrzeby przeprowadzać jakiejkolwiek rejestracji - wystarczy zalogować się do aplikacji przy użyciu konta Google, Facebook lub GitHub (w tym przypadku konieczne jest ustawienie emaila użytkownika jako "publiczny" w danych konta na GitHubie). Odpowiedni profil użytkownika zostanie założony w aplikacji i nowy użytkownik zostanie od razu po zalogowaniu przeniesiony na stronę edycji profilu.

Użytkownicy anonimowi i niewidoczni

Aplikacja daje 2 możliwości zachowania dyskrecji.

Jeżeli użytkownik nie poda nicka, imienia ani nazwiska, to w serwisie będzie widoczny jako "pragnący zachować anonimowość". Wszystkie jego operacje będą widoczne w serwisie (o ile będą publiczne), ale jego dane osobowe nie będą ujawnione. Taki sposób jest odpowiedni, gdy użytkownik chce w sposób dyskretny zapisać swoje warki i udostępniać je ograniczonemu gronu znajomych, jednak bez ujawniania jego tożsamości.

Użytkownik może również zaznaczyć swój profil jako niepubliczny. W takim przypadku jego operacje będą zupełnie niewidoczne w serwisie, jedynie on może mieć do nich dostęp. Inni użytkownicy, niezależnie od stanu zalogowania, nie będą mieli dostępu do danych jego browarów i warek. Będą natomiast widoczne jego recenzje do cudzych warek. Jeżeli dodatkowo użytkownik nie wpisze żadnych swoich danych osobowych, to anonimowość będzie całkowita.

Browary i warki

Kolejność w jakiej można przystąpić do rejestrowania warek jest następująca, najpierw trzeba zarejestrować browar (jedyną wymaganą informacją jest jego nazwa), a dopiero wtedy można w tym browarze umieścić warkę. I znów, jedyną wymaganą informacją jest jej nazwa.

Widoczność warek w serwisie

Warka może być w serwisie niewidoczna z 2 powodów - albo profil piwowara jest oznaczony jako niepubliczny, albo wyłączona została publiczna widoczność konkretnej warki. Warki piwowarów którzy swój profil ukryją nie będą widoczne nawet wtedy, gdy zostaną oznaczone jako publicznie widoczne - widoczność profilu bierze pierwszeństwo przy określaniu widoczności rzeczy. Dane ukrytych warek są uwzględniane w statystykach serwisu.

Widoczność browarów w serwisie

Browary użytkowników którzy swoje profile oznaczyli jako niewidoczne są również niewidoczne w systemie, ich dane jednak są uwzględnianie w statystykach serwisu.

Updated: 6/26/17