Oświadczenie o prywatności

Właściciel serwisu nie wykorzystuje danych użytkowników do celów innych, niż zapewnienie działania serwisu. W szczególności dane nie są udostępnianie innym podmiotom, zarówno powiązanym jak i niepowiązanym z właścicielem serwisu.

Przechowywane dane o użytkownikach

Aplikacja przechowuje tylko dane udostępnione przez użytkowników. Jedynie adres email jest wymagany do korzystania z aplikacji jako użytkownik zarejestrowany.

Oczywiście, na komputerach użytkowników zapisujemy cookie.

Dostęp do danych użytkowników w innych serwisach

Do zalogowania użytkownika aplikacja używa jego kont w serwisach trzecich (Facebook, Google, Github). Z tych serwisów pobierany jest minimalny zakres informacji o użytkowniku:

  • Google - identyfikator w Google i email oraz imię i nazwisko, jeżeli są dostępne
  • Facebook - identyfikator na FB i email oraz imię i nazwisko, jeżeli są dostępne
  • Github - identyfikator na GH i email

Logowanie przy użyciu Githuba jest możliwe tylko w przypadku, gdy użytkownik ma ustawiony adres email jako publicznie dostępny. Wymaganie to wynika z przyjęcia adresu email jako identyfikatora użytkownika w naszym serwisie - dzięki temu możliwe jest logowanie na to samo konto niezależnie od tego którego serwisu się używa do logowania.

Updated: 5/14/14